Allmänna villkor

DESSA ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLER PRENUMERATIONER FRÅN DA MEDIA FRÅN 2020-01-01 OCH TILLSVIDARE.

När din prenumeration är på väg att avslutas kommer du att få en förnyelseavi hemskickad. Om du vill fortsätta din prenumeration utan avbrott måste denna betalas innan förfallodatumet. Efter att du har fått de antal nummer du betalat för avslutas din prenumeration automatiskt. Skulle någon tidning vara skadad, vänligen mejla pren@damedia.se så skickar vi en ny.

Du kan när du vill säga upp din prenumeration och mejlar då pren@damedia.se. En uppsagd prenumeration fortlöper det antal tidningar som betalats för.

PRISER OCH BETALNING

Priset som anges på www.dagensarbetsmiljo.se vid beställningstillfället är det som gäller för ordern. Samtliga priser visas inklusive moms. DA Media förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Moms på tryckta böcker och tidningar är 6%.

Vid utlandsprenumeration tillkommer extra portokostnader.

Betalning sker via faktura. När vi mottagit din beställning skickar vi dig i de fall där du angivit en e-postadress snarast en bekräftelse med information om din order. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med vår kundtjänst. Vi förbehåller oss rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

PRENUMERATION

En prenumeration av Dagens Arbetsmiljö är tidsbestämd. En tidsbunden prenumeration upphör automatiskt när du har mottagit det sista betalda numret av din tidning och du behöver inte själv säga upp den. När prenumerationen närmar sig utgång kommer vi att erbjuda dig att förlänga din prenumeration för fortsatt läsning.

BETALNING

Beroende på hur och vart du tecknat din prenumeration finns det olika betalningssätt:

– Vid nytecknande av prenumeration ska faktura betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet.

– Vid betalning med faktura skickas inbetalningskort till den angivna faktureringsadressen. I anslutning till att din prenumeration upphör kommer du att bli erbjuden att teckna ett nytt prenumerationsavtal.

UPPSÄGNING

Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den. Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör. Vill du inte förlänga din prenumeration kan du bortse från denna och eventuella påminnelser. Vill du inte få erbjudande om förnyelse av din prenumeration så måste du säga upp din prenumeration. Du kan när du vill säga upp din prenumeration genom att kontakta oss på pren@damedia.se eller 08-786 03 01. En uppsagd prenumeration fortlöper det antal tidningar som betalats för. 

ÅNGERRÄTT & RETURER

Vänligen kontakta DA Media snarast möjligt för att avbeställa eller ändra en order.

Enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”, giltig fr.o.m. 2014-06-13, har du som konsument rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Konsumenten måste inom denna tid lämna/sända ett meddelande till pren@damedia.se eller ringa 08-786 03 01 om att denne vill utöva sin ångerrätt.

Om du betalat din prenumeration ska DA Media inom 14 dagar från det vi tog emot meddelandet med korrekt underlag återbetalas prenumerationsavgiften.

Läs mer här: http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

REKLAMATION

Skulle en produkt vara skadad eller saknas i din leverans är du välkommen att kontakta oss på pren@damedia.se eller 08-786 03 01. Vi undersöker då vad som har hänt med leveransen och åtgärdar felet på bästa sätt. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

TVIST

Vid eventuell tvist kommer DA Media att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid gränsöverskridande handel kan kunden vända sig till EU:s Online Dispute Resolution – http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

RÄTTIGHETER TILL VARUMÄRKE & MATERIAL

DA Media och våra samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. DA Media förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNING

Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i våra tjänster eller produkter. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på vår webbplats eller i våra tidningar och böcker. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande. DA Media förbehåller sig rätten att ändra ovanstående användningsvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

ÄGAR- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Den här webbplatsen tillhör

DA Media
Olof Palmes väg 11
105 52 STOCKHOLM

E-post: pren@damedia.se
Telefon: 08-08-786 03 01